top of page
Apple Macbook Apple shop finansieras

FINANSIERING

Green Print Solutions erbjuder flera olika finansieringslösningar för era kopiatorer och skrivare. Vi är experter inom det här området och har de mest seriösa finanisieringsbolagen som partners. Vi skräddarsyr er finansieringslösning med en garanterat smidig och enkel administration, fördelaktiga försäkringar samt i övrigt bra villkor.

Våra kunder väljer att hyra sin kopiator och skrivarlösning:

  • Ett avtal som täcker kapital, service, försäkring, installation för alla kontorsmaskiner.

  • Den tekniska utvecklingen – varför binda upp sig?

  • Flexibilitet – större möjlighet att uppgradera / byta utrustning under avtalstiden

  • Låg kapitalbindning – bibehållen likviditet, soliditet.

  • Skattefördelar – hyran är avdragsgill.

  • Påverkar inte företagets checkkredit, banklån.

I vår webbshop hittar du ett stort utbud av skrivare och kopiatorer m.m.

Miniräknare Casio
bottom of page