top of page
Frakt och installation av kontorsprodukter från Green Print • lastbil

FRAKT OCH INSTALLATION

GreenCloud Solutions har en egen logistik- och leveransavdelning, vilket ger stora möjligheter till flexibilitet. De har en kvalitetscertifierande arbetsgång vilket innebär att de innan leverans startar upp maskinen själva, oavsett var i landet maskinerna ska levereras. På så vis kan vi testköra och konfigurera utrustningen redan innan den körs ut. Fördelarna är många; ur miljösynpunkt kan GreenCloud Solutions själva ta hand om emballaget och kör inte omkring med en massa, mer eller mindre tomma lådor.

Ur kvalitetssynpunkt kan GreenCloud Solutions kontrollera alla funktioner och upptäcka problem innan kunden behöver göra det. För slutanvändaren innebär det dessutom att driftstoppet vid en ny leverans blir kort.

GreenCloud Solutions kan även hämta hem gammal utrustning och ta hand om den på ett miljömässigt sätt. Självklart ordnar vi leveranser i hela landet. Om så önskas kan vi även konfigurera maskinerna redan innan leveransen och det enda som återstår är att stoppa i ström- och nätverkssladden. Du avgör själv vad du vill att vi ska göra, vill du att vi tar hand om helheten gör vi det.

Klossar • Upphandlinsmyndighetens krav för giftfri förskola

Vi uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för en giftfri förskola!

bottom of page