IT-SUPPORT

Vi hjälper ert företag att få ett IT-stöd som är funktionellt, säkert, effektivt och tillgängligt.
Vi vänder oss till företag i Storstockholm som behöver tillgång till IT-support, utan att anställa egna tekniker.

Vi blir er IT-partner!

Vi kan även vara resurs- och kompetensförstärkning till er som redan har egen IT-avdelning.

Att jobba med oss är kostnadseffektivt – ni anlitar oss när ni behöver. Vi hjälper er med rådgivning, planering, inköp, installation och support. Vi tar helt enkelt ansvaret för ert företags datorer och nätverk. Vi ser till att ni har rätt utrustning på rätt plats och att den fungerar.

 

Tillsammans med er genomför vi utredningar och analyser för att utveckla och förbättra ert IT-stöd.

 

Vi säkerställer också att IT-miljön används och hanteras effektivt. Vi sköter installation, drift, support och service på nätverk, tillhörande servrar och klienter, samt företagets bredbands- och internetanslutningar.

 

Vi använder oss alltid av beprövade och kostnadseffektiva lösningar.

Planering och inköp

Ny PC, server, skrivare eller bredbandsanslutning?
Det är inte alltid så lätt att veta både vad som är bra och vilket pris som är rätt. Vi hjälper er med att inventera ert behov för att utifrån det planera och göra inköpen. Vi följer också upp och säkrar leveranserna. Förlita er på vår kunskap om marknaden för datorer och nätverksprodukter, så att era investeringar kommer till bästa nytta.

Installation/Uppgradering

Nya användare, datorer och programvaror. Oavsett vad, så hjälper vi er med installation och uppgraderingar vid förändringar i er IT-miljö. Vi hjälper er också att hålla rätt version av er programvara. Vi gör de uppgraderingar som behövs, så att ni alltid har en fullt fungerande version med support från leverantören.

Vi ger även rekommendationer när uppdatering till en ny version kan vara lämplig.

Nät och anslutningar

Låt oss hjälpa er med val, anskaffning och igångsättning av era nätverks- och bredbandsanslutningar. Vi sköter också förändringar och felsökning.

Säkerhet

Har ditt företag rätt skydd för att motstå attacker både utifrån och inifrån? Vi ser till att ni har lämpliga skydd mot virus, intrång, obehörig användning och andra hot mot säkerheten i företagets IT-miljö.

Backup

Vi ser till att ni har fungerande lösningar och rutiner för säkerhetskopiering av viktig information för ert företag. Allt för att inte förlora viktig affärsdata och att snabbt kunna vara igång, efter en eventuell datakrasch eller annan incident. Vi kan om ni så vill även hjälpa er att praktiskt sköta backuphanteringen.