top of page
Lexmark Markvision Enterprise - ta hjälp av Green Print Solutions i Täby, Stockholm, Sverige

MARKVISION ENTERPRISE – håller dig informerad!

Lexmark Markvision Enterprise är ett kraftfullt, webbaserat verktyg byggt på en databasdriven grund som ger IT-personal möjlighet att i förebyggande syfte spåra och övervaka en portfölj med tiotals, hundratals eller till och med tusentals skrivare och kopiatorer. Med detta robusta och skalbara verktyg kan ända upp till 20.000 nätverksanslutna skrivare och kopiatorer, oavsett tillverkare, hanteras centralt under hela livscykeln.

Lexmark Markvision Enterprise

Denna nya generation av Lexmarks fjärrhanteringsprogramvara har ett intuitivt rollbaserat gränssnitt som gör att administratörer kan bevilja åtkomst till användare baserat på individuella roller och ansvarsområden. Fyra särskilda serviceområden finns tillgängliga för att hjälpa till med hanteringen av utskriftsmiljön på kopiatorer och skrivare på ett mer effektivt sätt: Tillgångshanterare, policyer, support och händelsehanterare.

Rollbaserad design

Den nya rollbaserade utformningen är till lika stor fördel för administratörer som användare. Administratörer kan bevilja åtkomst baserat på enskilda användares ansvarsområden och användarna ser endast de funktioner som de behöver för att utföra sina jobb. Dessutom har programvarumodellerna ITIL®-terminologi och -metodologi det bästa ramverket som används av IT-servicechefer världen över.

 

Nytt användargränssnitt

Användargränssnittet kombinerar enastående funktioner med en fantastisk visuell utformning för att tillhandahålla en användarupplevelse som är intuitiv, konsekvent och mycket enkel att använda.

Databasdriven grund

Den databasdrivna grunden är perfekt för att spara och hämta information om alla skrivare och kopiatorer. Systemkonfigurationsdata och annan enhetsinformation sparas i databasens permanenta minne. Om du vill ha större flexibilitet kan du placera databasen på en fjärrserver eller på servern som är värd för Lexmark Markvision Enterprise-programvaran.

Webbaserad

När Lexmark Markvision Enterprise har installerats är den tillgänglig från var som helst i nätverket via webbläsaren. Du behöver inte installera en separat klientprogramvara.

Enkel att skala upp eller ned

Med Markvision Enterprise kan du hantera alla era kopiator och skrivare centralt, oavsett om du bara har några få enheter eller tusentals.

MARKVISION ENTERPRISE

bottom of page