top of page
Minska koldioxidutsläppen genom smarta produkter och lösningar för ert kontor.

Miljö

Vi hjälper företag att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda smarta produkter och lösningar för erat kontor.

Miljöfrågan fortsätter att ligga överst på agendan för både företag och organisationer. Den är inte längre ”bara” en konkurrensfördel utan en självklarhet. Det handlar om att minimera den negativa miljöpåverkan, att hitta och visa upp faktorer som påverkar såväl den globala miljön som närmiljön.

Det handlar också om att involvera medarbetare och intressenter. Det handlar om att ta ansvar för vår generation och nästa.

 

Green Print Solutions kan naturligtvis inte undvika miljöpåverkan men man arbetar också väldigt engagerat och strukturerat för att leva upp till sitt rykte som föregångare på sitt område.

Miljödiplom 2022

Green Print_diplom_SMB_2021.jpg
Svensk Miljöbas logo
bottom of page