top of page
Green Print Solutins Miljömål och Miljöpolicy

Miljömål för 2022

​Kunskap

Samtliga medarbetare och nära samarbetspartners ska bli än mer miljöfokuserade i allt som rör verksamheten. Miljöansvarig ansvarar för miljöarbetets redovisning, samt kvartalsvisa deltagandet av miljöledningsmöte. Nya medarbetare ska gå utbildning i grundläggande miljökunskap.


Genom att öppet redovisa och informera om vårt miljöarbete ökar vi personalens kunskap inom miljöområdet och förmedlar kontinuerligt kunskap till våra intressenter.

Vår Gröna Linje ska alltid stå i fokus mellan säljare och kund och vara en levande grund allt efter att verksamheten utvecklas. Hemsidan uppdateras med aktuellt miljöarbete och ny information som rör Green Cloud Solutions och miljön.

Affärsidé 

Vi arbetar för att utveckla våra affärsområden som är klimatsmarta och har en positiv miljöpåverkan så som GreenTel, GreenMeeting, GreenInvoice, och GreenSign. Vi har en målsättning om att de miljöpositiva affärsområdena skulle uppnå 60 % av verksamhetens totala omsättning under 2022.

 

Efter att ha övergått till Greenmeeting kan våra kunder numera mäta deras rese- och miljöbesparing genom att välja det digitala mötet.

Transporter

Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och    medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen. Vi har en förhoppning om att på sikt övergå till färdsätt med enbart förnyelsebara bränsleslag, alternativt el. Vi fortsätter mäta våra CO2 utsläpp för tjänstefordon, och blir ännu mer effektiva i vår planering.

 

Installationer och service av printrar och kopiatorer sker remote i den utsträckning det möjliggörs. Möten och utbildningar sker via GreenMeeting i den utsträckning det är tillämpbart. Vi fortsätter våra digitala videokonferensmöten i större utsträckning och mäter statistiken för de digitala mötena.

Inköp

Målet för 2022 är att få 55% av alla våra leverantörer på totalen att ha ett systematiskt miljöarbete. Vi fortsätter målet för Top-10 leverantörerna in i 2022 om 100% systematiskt miljöarbete.


Striktare rutin och högre krav att ej använda icke godkända leverantörer. Vi kommer att fortsätta ligga på och följa upp leverantörer som saknar miljöarbete. Leverantörslistan ses över kontinuerligt, fortsatt arbete med det aktiva valet att byta ut leverantörer som ej uppfyller våra inköpskrav och miljöpolicy.

Miljöpolicy

bottom of page