MILJÖMÅL FÖR 2020

​Kunskap

Samtliga medarbetare och nära samarbetspartners ska bli än mer miljöfokuserade i allt som rör verksamheten. Utöver de externa utbildningarna kommer vi hålla interna utbildningar och workshops i de positiva miljöaspekterna, miljömärkningar och miljöeffekter.

Som ett led i det ökade kravet på miljöfokus och att sprida god kunskap till kunder och intressenter kommer vi hålla ett miljöevent för våra kunder.

Vår Gröna Linje ska alltid stå i fokus mellan säljare och kund och vara en levande grund allt efter att verksamheten utvecklas.
 

Hemsidan uppdateras med aktuellt miljöarbete och ny information som rör GreenCloud Solutions och miljön.

Affärsidé 

Vi har en målsättning om att de miljöpositiva affärsområdena ska uppnå hela 40 % av verksamhetens totala omsättning redan under år 2020


Vi ska fokusera på- och utveckla våra molnbaserade tjänster som är klimatsmarta och har en positiv miljöpåverkan. Så som GreenTel, GreenInvoice och GreenMeeting


Målsättningen är att redan under året kunna ta fram mätverktyg för att hjälpa våra kunder att mäta deras rese- och miljöbesparingar efter att de övergått till GreenMeetings och på så sätt kunna följa den positiva utvecklingen.

Transporter

Vår målsättning är att lyckas bibehålla koldioxidminskningen om 67 % i relation till jämförelseåret trots expandering i verksamhet och personal.


Kartlägga utsläpp från tjänstebilar och koldioxidkompensera alla tjänsteresor


Installationer ska ske via TeamViewer i den utsträckning det möjliggörs


Möten och utbildningar ska ske via GreenMeetings i den utsträckning det är tillämpbart

Inköp

Fortsatt bibehålla att minst 90 % av våra toppleverantörer ska vara miljöcertifierade- eller diplomerade, alternativt kunna uppvisa ett aktivt miljöarbete och miljövänliga produkter/tjänster


Striktare rutiner och högre krav att ej använda sig av icke miljö-godkända leverantörer.

 

Leverantörslistan ses över, fortsatt arbete med det aktiva valet att byta ut leverantörer som ej uppfyller våra inköpskrav och policy.

MILJÖPOLICY

GreenCloud Solutions AB:s vision är att vara Sveriges ledande molntjänstleverantör. Vi erbjuder miljövänliga och skräddarsydda molnbaserade lösningar för kontoret till företag och organisationer.

GreenCloud Solutions AB tar ansvar för och arbetar för en långsiktig hållbar utveckling genom att minska resursförbrukningen och den totala verksamhetens påverkan på miljön. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att vi ser till dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

För att ständigt förbättra GreenCloud Solutions miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi kontinuerligt och systematiskt arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet:

Kunskap

Öppet redovisa och informera om GreenCloud Solutions miljöarbete. Öka personalens kunskap inom miljöområdet samt kontinuerligt förmedla kunskap till våra intressenter.

Affärsidé

Aktivt fokusera på – och utveckla våra tjänster som ligger till grund för att förbättra våra kunders positiva miljöpåverkan. Så som GreenTel, GreenMeeting och GreenInvoice.

Transporter

Sträva efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.

Inköp

I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta produkter.


Gällande miljölagstiftning och andra krav är styrande för GreenCloud Solutions miljöarbete.


Denna Miljöpolicy antogs av Green Cloud Solutions AB 10 januari 2020.

FÖRDELAR
KONTAKT

Vi är en helhetsleverantör för kontoret vilket innebär att du bara kommer att ha en kontaktperson samt en månadsfaktura för alla dina inköp.

Vårt mål är att spara tid, pengar, och miljö åt företag och organisationer, kontakta oss så hjälper vi även er!

Välkommen till GreenCloud Solutions i Sverige!

 

GreenCloud Solutions

Enhagsvägen 8B
187 40 Täby

 

info@greenclouds.se

Växel 08-653 40 00

  • Facebook - White Circle