top of page
Sök
  • Skribentens bildJan Adsjö

GreenPrint - Ett "Superföretag" enligt veckans affärer!

Enligt Veckans affärers analys har vi hamnat på deras lista för "Sveriges superföretag 2016" om totalt 580 företag. 


Det är endast en tiondels promille av Sveriges företag som klarat av deras krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. 


Veckans Affärer har tillsammans med Bisnode granskat samtliga svenska aktiebolag som under det senaste året omsatt minst 10 miljoner kronor uifrån följande parametrar:

TillväxtVinstAvkastningEffektivitetKapitalstrukturFinansiering.


De sex parametrarna har sedan jämförts med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet för att göra jämförelsen konjunkturoberoende och storleksnetrual. Bedömningen har gjorts årsvis av räkenskaperna för de senaste fyra åren.- En riktig fjäder i hatten för oss på GreenPrint!

bottom of page