Sök
  • Jan Adsjö

Ascendo Invoice


Vår webbaserade tjänst för elektronisk fakturahantering ger dig helt nya möjligheter att effektivisera hanteringen av dina leverantörsfakturor. Fördelarna är flera, men framförallt sparar du både tid och pengar samt miljö. 


Snabbare, billigare och säkrare Traditionell hantering av leverantörsfakturor är tidskrävande där fakturor ofta skickas fram och tillbaka. Det kan vara svårt att få en effektiv styrning och kontroll och följden kan lätt bli att  fakturor blir liggande eller ibland till och med försvinner. Med elektronisk hantering uppnås en mycket effektivare och säkrare process.


Enkelt och tillgängligt Med vår lösning sker hanteringen via ett användarvänligt webbgränssnitt.  användare kan alltid attestera, bara de har tillgång till Internet.  Är du på språng eller reser mycket, kan du såklart använda en app där du attesterar alla leverantörsfakturor.


Rapporter ger total kontroll  Rapporterna i systemet är omfattande och ger dig mycket bra kontroll över  leverantörsreskontrans fakturor och leverantörer. Du tar enkelt fram rapporter över till exempel inköpsvärdet hos olika leverantörer, något som kan förbättra dina möjligheter att förhandla om inköpspriser etc. Du kan även se exakt vilka fakturor som ligger i flödet och hos vem. Kort sagt kommer du att få mer överblick och kontroll jämfört en traditionell leverantörsreskontra.


Vi sköter hela processen från uppsättning till den löpande driften av systemet. Vår tjänst riktar sig inte enbart till stora företag, utan även till mindre företag med få leverantörsfakturor.