Sök
  • Jan Adsjö

Vi är miljödiplomerade såklart!

Vi är nu diplomerade i Svensk Miljöbas, vi fick vi vårat första diplom den 7 december 2016 certifieringsbolaget Sustema AB. Och nu är det förnyat, vilket vi är stolta över.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för företaget att ha ett aktivt miljöarbete för att effektivisera processer, minska användningen av resurser och leva upp till miljörelaterade lagkrav.  

Miljöarbetet utgår från en omfattande miljöutredning och styrs av miljöpolicy, övergripande mål och dokumenterade rutiner för miljöarbetet. Syftet är att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning och även bidra till ökad effektivisering. 

Vi har ett stort ansvar gentemot miljön.

Att ha ett aktivt och systematiskt miljöarbete är viktigt för att kunna minska ett företags miljöbelastning. En diplomering är ett bevis på att ett företag har en systematisk metod för att utveckla  processer och arbetsätt för ständig förbättring. Genom att vårt miljöledningssystem nu är certifierat (kontroll görs av opartisk revisor varje år) visar vi att detta arbete är en viktig och integrerad del i företagets verksamhet.