Sök
  • Jan Adsjö

Vi är nu medlemmar i Klimatpakten PLUS

Nu går Stockholms stad och näringslivet i spetsen för att bli fossilbränslefria till 2030. Spetsgruppen av företag och organisationer tillsammans med staden bildades under 2016.

Medlemmarna förenas i höga ambitioner om minskad fossilbränsleanvändning och Klimatpakten PLUS bidrar därmed till att Stockholm tar stora kliv mot att nå stadens klimat- och energimål.

Klimatpakten PLUS består nu av ett 30-tal medlemmar tillsammans med Stockholms stad.


Höga klimat- och miljöambitioner

För att bli en del av Klimatpakten PLUS måste företaget eller organisationen dela och anta stadens vision om att vara en fossilbränslefri organisation 2030.

Exempelvis kan det innebära att företaget eller organisationen jobbar aktivt för att minska användningen av fossila bränslen inom transporter, uppvärmning, el eller tillverkningsprocesser, samt arbetar för att varor och tjänster som köps in ska bli fossilbränslefria.

– När Stockholms stad höjer sina ambitioner och mål i klimat- och miljöarbetet, och när många företag och organisationer inom Klimatpakten gör detsamma, så finns det behov av att utveckla Klimatpakten till något mer, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr. Därför ser vi nu till att vidareutveckla pakten med Klimatpakten PLUS för att möta de höjda mål och ambitioner som vi och företagen har.

– För mig är näringslivet en mycket viktig del i arbetet mot ett klimatsmart Stockholm och därför känns det extra bra när vi kan öka takten tillsammans.

Fördelar för medlemmar

Som medlem i Klimatpakten PLUS får företaget eller organisationen en mer framträdande roll inom Klimatpaktsnätverket. Det kan bland annat innebära att PLUS-medlemmarna lyfts fram i Klimatpaktens nyhetsbrev eller att de erbjuds att vara utställare på den årliga Klimatpaktskonferensen i Blå Hallen i Stockholms stadshus

Samarrangemang med staden

Under 2017 satsar vi särskilt på träffar mellan företag, organisationer och Stockholms stad, där staden erbjuder möjligheten att genomföra samarrangemang.

Träffarna kan genomföras som ett studiebesök, ett frukostmöte eller en föreläsning, dit Klimatpaktens 200 övriga medlemmar bjuds in. 

Samarrangemangen ska vara tematiska och helst ta utgångspunkt i den inbjudande medlemmens mycket klimatambitiösa verksamhet. Träffarnas syfte är att öka takten på omställningen till fossilbränslefrihet genom konkreta kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt branschöverskridande samtal.