top of page
greeninvoice

Hur mycket effektivare skulle det vara om alla leverantörsfakturor syns direkt i ekonomisystemet när de ska attesteras och betalas? I dag sköts det mesta över internet. Det gäller även fakturahantering. Tack vare detta slipper vi alla pappersfakturor som tidigare skickades per post.

Den nya tekniken sparar både tid, pengar samt miljö.

Vi kan erbjuda dig och ditt företag en fakturahantering som både är enkel och inte särskilt tidskrävande. Vår tjänst är ett internetbaserat system med ett säkert login, samtidigt som det krävs en mycket liten teknisk insats för att kunna fakturahanteringen skall kunna användas.

Digital fakturahantering minskar kostnaden för leverantörsfakturor med upp till 50 procent. 

Digital hantering av leverantörsfakturor med Ascendo Invoice, s.k. fakturahantering, blir allt vanligare och är inte längre en tjänst förbehållen de stora företagen. Det hela är mycket enkelt. Ekonomiavdelningen får en bild av leverantörsfakturorna och alla data går in i ekonomisystemets attestflöde där de hanteras snabbt och effektivt i verksamheten. I tjänsten finns givetvis kopplingar mot alla större ekonomisystem.

Fakturahantering skall vara enkelt och vi hjälper dig hela vägen.

En enkel fakturalösning

Vårt mål är alltid att du skall spara tid och pengar samt miljö med fakturahantering från Green Print Solutions AB.  

Fakturhantering steg för steg

  • Ascendo Invoice är internetbaserad med säkert login

  • Vi erbjuder en APP för en smidig attestering

  • kräver mycket liten teknisk insats

  • är mycket snabb och enkel att börja använda

  • reducerar kostnaden för leverantörsfakturor med upp till 50%

Alla fakturor tillgängliga – alltid

Ascendo Invoice är en internetbaserad tjänst om du kommer igång med snabbt och enkelt. Ta kontakt med oss för en demonstration, så visar vi hur du kan spara tid, minska din arbetsbörda och ha full kontroll.

bottom of page