top of page
digitalisera era dokument

Möjliggör digitalisering

Lexmark underlättar digitaliseringen för dig genom att använda interaktiva utskriftsanalyser för att förbättra styrningen, hitta ineffektiviteter och automatisera affärsprocesser.

Visuell och interaktiv analys och data  

Lexmark MPS samlar verktyg och lösningar som ingår i en styrningsmodell som är bäst i sin klass. Vi erbjuder interaktiva dataanalyser och visualiseringar, inte kalkylblad och statiska presentationer. Med vårt hopkopplade system kan vi ge dig meningsfulla utskriftsanalyser för förbättrad insyn, fler digitaliseringsmöjligheter och ökad tilltro till att systemet är helt under kontroll. 

 

Vi kan även integrera utskrifts- och skanningsdata med dina viktiga affärsmått, vilket ökar analysens värde.

Expertis och lösningar som är anpassade till din bransch 

Lexmarks konsulter är väldigt kunniga om allt krångligt i din bransch och dess behov. Vi kan hjälpa dig att förbättra processer eftersom vi förstår nyanserna, de underliggande utmaningarna och målen i din bransch. 

 

Detta inbegriper att anpassa smarta och praktiska arbetsflödeslösningar. Vi fokuserar på tvärsnittet mellan digitala system och pappersdokument, där många verksamhetskritiska processer finns. Våra branschkonsulter hjälper dig att optimera affärsprocesser med lösningar som sträcker sig från enkel digitalisering till mer avancerade digitala arbetsflöden. En viktig sak är att vi kopplar våra lösningar till dina befintliga IT-plattformar.     

bottom of page