top of page
Minska antalet utskrifter

Spara och bli flexibel

Genom att utnyttja hållbara, pålitliga enheter optimerar vi designen av ditt utskriftsekosystem – och håller det optimerat.

Långlivade enheter och industriell tillförlitlighet 

Lexmarks produkter är designade för att ge besparingar. Våra enheter är avsiktligt konstruerade att hålla i minst sju år. Vi framtidssäkrar även våra enheter genom att stödja uppgraderingar av säker inbyggd programvara och nya funktioner. Med hållbara, pålitliga och framtidssäkra enheter minskar du kapitalutgifterna. 

Optimera hela ekosystemet – och håll det optimerat 

Genom en datadriven, branschfokuserad metod anpassar vi en flexibel ekosystemdesign som uppfyller dina nuvarande och anpassar sig till framtida behov. Vi optimerar även den IT-infrastruktur som du behöver ha med lösningar som kan utnyttja vår allmänt uppskattade molnarkitektur. 

När det är tid för det gör data och analyser att vi kan byta ut enbart de enheter som verkligen behöver pensioneras, så att du slipper huvudvärken med fullskaliga installationer.

gröna utskrifter med lexmark pullprint

Förvärvsmodeller som uppfyller dina behov  

Lexmarks förvärvsmodeller är flexibla och kan anpassas till dig. Vi erbjuder traditionella köpalternativ och mer progressiva förvärvsalternativ, däribland en riktig som-tjänst-modell där du köper utskriftskapacitet utifrån faktiska utskriftsbehov. Det kan ge dig möjlighet att inse att utskriftsinfrastrukturen är en driftkostnad och inte en kapitalkostnad.

effektiva utskrifter

Hållbarhet som sparar pengar   

Vi menar att det är viktigt att vårda miljön. Lexmark har varit känt som ett ledande hållbart företag under många år. Faktum är att hållbarhet är nära förknippat med allt vi gör.

Vi hjälper till exempel kunderna att minska mängden avfall genom att utforma Lexmarks enheter och förbrukningsmaterial så att de räcker längre och genom att erbjuda tjänster som hjälper kunderna att skriva ut mindre. Dessutom erbjuder vi kunderna branschledande återvinningsprogram för enheter och tonerkassetter. Vårt samarbete med PrintReleaf innebär att Lexmark MPS-kunder kan delta i skogsplanteringsprojekt och andra tjänster som bygger på pappersförbrukning.

Vi är stolta över att hjälpa kunderna med deras hållbarhetsmål.

bottom of page